Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Katarína Száková, PhD.

Katarína Száková je doktorandkou na Pedagogickej akulte UMB, aj učiteľkou na súkromnej základnej škole v Banskej Bystrici. Rada sa prechádza po slovenských horách a kopcoch. Okrem toho, že obdivuje krásy stredného Slovenska sa zaujíma aj o to, ako to v nej funguje a preto si kladie veľa otázok, na ktoré potom aj s deťmi hľadá odpovede.

Okrem toho sa venuje Acroyoge, ktorá jej pomáha lepšie vnímať možnosti a limity tela.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici