Mgr. Katarína Slebodníková

Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte UMB. Po štúdiu 2 roky pracovala ako učiteľka na prvom stupni Základnej školy v Bratislave. V súčasnosti pracuje v Banskej Bystrici tiež ako učiteľka 1.-4. ročníka Základnej školy. Počas štúdia sa 3 roky venovala pedagogicko-výchovnej činnosti v detskom letnom tábore ako animátorka a tiež si vyskúšala aj prácu učiteľky v materskej škole. Ako sama napísala: „prácu učiteľky mám rada hlavne kvôli možnosti odovzdávať deťom informácie, zručnosti a výchovné posolstvo“. Vo voľnom čase si rada zaspieva a neodmietne ani pozvanie na dobrý hudobný koncert. 

Mgr. Katarína Slebodníková