Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová

Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová

Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová (1984) pochádza zo Srbska, z obce Jánošík. Študovala na Oddelení slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. V rokoch 2009 – 2018 pracovala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade a v roku 2015 bola jeho úradujúcou riaditeľkou. V rokoch 2013 – 2015 bola predsedníčkou Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu. Od roku 2019 pracuje v Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje tak organizačno-manažérskej príprave vzdelávacích aktivít pre zahraničných Slovákov, ako aj vedecko-výskumnej, publikačnej a prezentačnej činnosti tohto Centra.

Zaoberá sa publicistikou a uverejňuje texty s krajanskou problematikou v početných periodikách a zborníkoch na Dolnej zemi a na Slovensku. Je členkou redakcie časopisu pre deti Zornička, Národného kalendára a Slovenského svetového kalendára, ktoré vychádzajú v Báčskom Petrovci, v Srbsku. Píše aj vlastnú autorskú tvorbu pre deti a dospelých, za ktorú získala viacero ocenení, medziiným prvú cenu literárneho súbehu Zornička (2015), Špeciálnu cenu Európskeho facebook básnického festival a a Cenu Simu Cućića za najlepšiu knihu v oblasti vedy o literatúre pre deti v Srbsku (2018). Je členkou Spolku spisovateľov Vojvodiny a členkou Spolku slovenských spisovateľov.

Dlhé roky sa venuje slovenskému folklóru. Je interpretka ľudových piesní a tancov, choreografka, režisérka, umelecká vedúca speváckych skupín a zberateľka. Za svoju činnosť, tak s deťmi ako i s mládežou získala početné ocenenia na folklórnych festivaloch a prehliadkach. Pri príležitosti 200. výročia dediny Jánošík nahrala CD Čo sa stálo v Šándore na bráne (2010), ktoré obsahuje pôvodné slovenské ľudové piesne z tohto prostredia. Spolupracuje so slovenskými folklórnymi súbormi na Slovensku, v Srbsku a Austrálii. Žije v Očovej.

Vydané knihy:

1.  Maui, rozprávky z rôznych kútov sveta, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2019

2.  Každý deň sa niečo nové naučím, poviedkomiks, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, 2019

3.  Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom, próza pre deti, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2018

4. Donja tačka svetlosti, Výber a preklad básní Jána Tazberíka do srbčiny, Spolok spisovateľov Srbska, Belehrad a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec 2018

5. Každý deň sa niečo nové naučím, poviedkomiks, Slovenský kultúrny klub a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2018

6. Škvrny, zbierka básní, Banátske kultúrne centrum Novo Miloševo, 2018

7. Enike benike krikel bé, Ľudová slovesnosť pre deti Slovákov v Srbsku, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2017

8. Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia, Biografický slovník, MC Box Nový Sad a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec 2017 (spolu s Vladimírom Valentíkom)

9. Detstvo našich predkov, Etnologická štúdia, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2016

10. Jednozubý úsmev, Zbierka poviedok pre deti, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2014

11. Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, Monografia, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad, 2012 a 2013 (spolu s Milinou Sklabinskou)

12. Minulosť dneška II, Monografia, Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad, 2010

 

 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici