Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Jana Venzelová, PhD.

Vyštudovala odbor Predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Na tejto univerzite ukončila aj doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a vo výskume sa zaoberala jazykovou a literárnou gramotnosťou detí. Aktuálne pracuje v materskej škole ako učiteľka. S MC UMB spolupracuje od roku 2017.

Pracovné nasadenie si spríjemňuje Školami v prírode a berie ich ako dovolenku a oddych popri práci. Rada navštevuje nové miesta, cestuje, relaxuje, má rada prírodu, zvieratá a rada spoznáva nových ľudí. Má rada, keď sú deti usmiate a využívajú svoj potenciál v aktivitách, ktoré spolu s ostatnými členmi vytvoria.

Mgr. Jana Venzelová, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici