Mgr. Iveta Štrauchová

Mgr. Iveta Štrauchová

Pochádza zo Smižian. Počas štúdia na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi navštevovala tanečný odbor ZUŠ a zároveň sa venovala práci s mládežou v klube Peer aktivistov, kde po absolvovaní odborných prednášok viedla rovesnícke debaty zamerané na prevenciu mládeže. Dva roky pracovala ako redaktorka v regionálnej televízii TV Reduta Spišská Nová Ves, kde tvorila a spracovávala reportáže. V roku 2008 sa zúčastnila Letnej žurnalistickej školy Karla Havlíčka Borovského v Čechách.

Práci s deťmi v letných táboroch sa venuje už od roku 2004. V kresťanskom letnom tábore pracovala ako animátorka šesť rokov. V súčasnosti študuje na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v odbore Geografia a rozvoj regiónov. Práci s deťmi sa venuje aj v súčasnosti a to v Detskom folklórnom súbore Matičiarik. S krajanmi pracuje už tretí rok, absolvovala doposiaľ desať turnusov - či už ako animátorka alebo vedúca turnusu letných táborov, škôl v prírode, detskej univerzity, či letnej školy mladých divadelníkov.