Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Erika Čolláková, PhD.

Mgr. Erika Čolláková, PhD.

Vyštudovala Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a po skončení školy rok pracovala ako učiteľka v základnej škole. Momentálne je internou doktorandkou na Pedagogickej fakulte UMB a vo svojom výskume sa venuje medzinárodným testovaniam PIRLS a TIMSS , ktoré sa realizujú na 1. stupni základných škôl. Tým, že pracovala pre Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ako tvorca úloh do národného testovania z matematiky, nie je len kritik našich škôl a školských systémov, skôr naopak - snaží sa poukázať aj na tmavšie, nie až tak svetu prezentované miesta týchto medzinárodných testovaní.

Keďže jej kontakt s deťmi veľmi chýbal - síce len rok - s o to väčšou radosťou spolupracuje v MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na pozícii pedagóga - učiteľa v letných školách v prírode. 

Je za každú srandu, rada si zatancuje, aj zaspieva, rada sa učí a aj učí nové veci.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici