Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Barbara Basarabová

 

Vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijný program predškolská a elementárna pedagogika. Pracovala ako učiteľka v španielsko-anglickej materskej škole. Momentálne je internou doktorandkou na tej istej fakulte a vo svojom výskume sa zameriava na inkluzívne vzdelávanie, ktoré vníma ako cestu ku skvalitneniu vzdelávania pre všetky deti. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje aj vzdelávaniu učiteliek zo zahraničia. 

Medzi jej záľuby patrí cestovanie, spoznávanie nových kultúr, ľudové tradície, šport a umenie. Členkou realizačného tímu vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je od roku 2018 a pracuje na pozícii pedagóga v letných školách v prírode. 

Mgr. Barbara Basarabová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici