Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD.

Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD.

Je čerstvým absolventom doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení - Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojej práci sa venuje multimediálnym polohám súčasného umenia. V roku 2009 inicioval a založil občianske združenie TRAKT (www.trakt.sk), ktoré spoluorganizuje napríklad aj Festival svetla a tieňa v Banskej Bystrici a orientuje sa prevažne na umenie a technológie vo verejnom priestore. Od roku 2015 je členom Asociácie kreatívcov (www.asociacia-kreativcov.sk)

 

Pre Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí od roku 2013 tvorí v úlohe odborného garanta a lektora Súťaže fotografie a krátkeho filmu. Jeho úlohou je každoročne nastaviť smerovanie súťaže tak, aby reflektovala výsledky posledného roka a následne viesť odbornú porotu, ktorá vyberá víťazov v jednotlivých kategóriách. S víťazmi sa potom stretáva počas ich pobytu na Slovensku nie len pri odovzdávaní cien, ale aj pri tvorivých dielňach s témami, ktoré majú mladých umelcov posunúť vo vývoji.