Ing. Magdaléna Mikušová

Ing. Magdaléna Mikušová

Je absolventkou Ekonomickej fakulty UMB, jej primárnym zamestnaním je pozícia  event manager v agentúre BE COOL, s.r.o. Bratislava. Organizuje a logisticky zabezpečuje pravidelné aj nepravidelné športové podujatia na najvyššej úrovni, ako aj športové podujatia na zákazku. Zároveň pôsobí ako tréner  pre deti  vo veku od  5 rokov v športovom klube Maratónček. Vypomáha pri  organizovaní rôznych športových podujatí  pre dospelých aj deti. Aj sama je aktívnou maratónkyňou.

Na UMB pôsobí  od roku 2011 ako spoluorganizátor Detskej univerzity UMB pod záštitou rektora a primátora mesta. Pravidelne každý rok sa Detskej univerzity UMB zúčastňuje ako pedagogický dozor a lektor. Od roku 2013 pôsobí aj ako animátor  v školách v prírode organizovaných MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, súčasne bola aj odborným garantom Ozdravného tábora pre deti z Ukrajiny, jednej z aktivít MC UMB. V roku 2016 pracovala v rovnakej funkcii aj na ďalšej aktivite  MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí – na Letnom tábore pre deti z Maďarska.