Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Bc. Tatiana Vavreková

Pochádza z Oravy, momentálne ukončuje štúdium na Univerzite Mateja Bela v odbore učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory.  Aktívne pôsobí v Univerzitnom folklórnom súbore Mladosť a folklórnom súbore Skorušina. Spolupracuje interpretačne i po pedagogickej stránke s detskými kolektívmi i jednotlivcami najmä v oblasti spevu, hudby a tanca. S detskými letnými tábormi sa stretávala od detstva najprv ako účastníčka, neskôr ako animátorka v spolupráci s FAJN KLUB v Liesku.

Spolupráca s MC UMB začala v roku 2018, absolvovala viacero turnusov školy v prírode a krajanské leto, kde zužitkovala svoje vedomosti i pedagogické schopnosti.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici