Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Spolupracujúce inštitúcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Matica slovenská, Krajanské múzeum v Martine

Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov na Katedre histórie FF UMB

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Slovenské kultúrne centrum Našice, Chorvátsko

Spolok Slovákov v Poľsku

Matica slovenská na Ukrajine

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.