https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Spolupracujúce inštitúcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Matica slovenská, Krajanské múzeum v Martine

Centrum pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov na Katedre histórie FF UMB

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Slovenské kultúrne centrum Našice, Chorvátsko

Spolok Slovákov v Poľsku

Matica slovenská na Ukrajine

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí