https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

PhDr. Zuzana Drugová

PhDr. Zuzana Drugová

Vyštudovala etnológiu a 23 rokov pracovala ako etnológ v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. V rokoch 2004 – 2011 bola aj jeho riaditeľkou, v tom čase múzeum okrem iného zrekonštruovalo Zelenú freskovú miestnosť (Cena za rok 2006), aj komplexne zrekonštruovalo Matejov dom, v ktorom ako autorka scenára vytvorila novú expozíciu histórie mesta (Cena Múzeum roka 2009).

25 rokov vedie detský folklórny súbor Matičiarik v Banskej Bystrici. Je autorkou viacerých programov na folklórnych festivaloch, vrátane zatiaľ troch ročníkov programu zahraničných súborov na Folklórnom festivale Východná. V roku 2012 navrhla kostýmy pre celovečerný program Umeleckého súboru Lúčnica Obrazy z minulosti.

Od roku 2008 začala externe spolupracovať s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na príprave a realizácii Letnej školy ľudového tanca, od roku 2011 tu pracuje ako programový manažér. Svoju prácu chápe ako poslanie, nakoľko aj jej korene siahajú do Kovačice v Srbsku. Najviac sa snaží poznať špecifiká prostredí našich krajanov a na základe tohto poznania hľadať formy konkrétnej, adresnej pomoci. V posledných rokoch v tomto prostredí realizuje aj etnologické výskumy, jedným z výstupov je metodické DVD Výskum slovenských ľudových tancov z Banátu, Báčky a Sriemu v archívoch na Slovensku.

Pre nastavenie zamerania letných vzdelávacích táborov pre Slovákov žijúcich v zahraničí využila viaceré životné skúsenosti: odborné vzdelávanie ešte v múzeu inovovala na formu zážitkového vzdelávania prostredníctvom kostýmových prehliadok aj rôzne zameraných tvorivých dielní – obe formy siahali po presných historických aj etnologických informáciách, ktoré deti v tejto podobe podstatne presnejšie identifikovali a zapamätali si ich. Pre voľnočasové aktivity siahla až do skautských princípov, ktoré využívala ako účastníčka na Táboroch stromu života a následne aj s deťmi v súbore Matičiarik.

Ako odborník sa zúčastňuje na vzdelávacích aktivitách MC UMB, ktorých obsahom sú rôzne formy tradičnej kultúry Slovenska.