INŠPIRÁCIE

INŠPIRÁCIE PRE ŠKOLIČKU ĽUDOVÉHO TANCA PRE ZAČIATOČNÍKOV z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí

PhDr. Zuzana Drugová, Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Pre Vašu lepšiu orientáciu pri práci s deťmi v krajanských spolkoch Vám po súhlase spolupracujúcich súborov ponúkame ukážky vhodných spôsobov práce s deťmi. Príkladom pre Vás môžu byť choreografie, ktoré Vám ukážu pre deti prirodzený spôsob práce s materiálom. Po zvládnutí našej školičky by vaše deti mali ovládať prirodzený tanečný pohyb do rytmu hudby. To je ten správny čas, aby ste začali uvažovať, ako sa dostať s deťmi aj na pódium.

Choreografie, ktoré sme pre Vás vybrali ako možný príklad, sú výsledkom dlhoročnej činnosti detských súborov na Slovensku. Sú teda výsledkom úplne odlišných podmienok pre prácu, aké väčšinou máte Vy vo svojich slovenských vzdelávacích centrách. Aj súbory na Slovensku však pred rokmi začínali podstatne jednoduchšie, ako je to na uvádzaných príkladoch. Zoberte prosím naše príklady ako motiváciu.

Chceme Vás požiadať, aby ste uvádzané choreografie nekopírovali celé, ani po častiach. Bude to aj vo Vašom záujme, lebo ak by tak urobili viacerí z Vás, budete všetci rovnakí. Naším cieľom je práve naopak dosiahnuť, aby ste ukázali to, čím sú Vaše deti výnimočné a jedinečné.

 

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

„Na Helišku“ - detské hry z Vajnor, súbor Vienok Bratislava

Detský folklórny súbor VIENOK z Bratislavy http://www.vienok.sk/onas.htm vznikol v roku 1968 a od začiatku je jeho vedúcou osobnosťou Mgr.art.Helena Jurasovová – Blahová. Z bohatého repertoáru tohto známeho detského súboru vyberáme choreografie, ktoré priznávajú detskú hravosť a prirodzenosť.

V choreografii Na Helišku, ktorá vznikla ešte v roku 1980, obsiahla jej autorka  Helena Jurasovová takmer všetky známe detské hry – a to vo verzii jedného zo západoslovenských regiónov. V tanci je dodržaný západoslovenský dialekt pri všetkých vyčítankách, riekankách aj detských pesničkách.

Hravá forma celej choreografie umožňuje zapojiť všetky deti podľa ich schopností. Výnimočné je, že deti nie sú nútené do neprirodzených pohybov - napríklad keď sa nestíhajú presunúť v priestore, tak malé deti aj prirodzene pobehnú tak, aby sa spontánne dokázali zapojiť do spoločného diania.

V choreografii sa prirodzene delia úlohy – šikovnejší majú úlohy náročnejšie, začiatočníci sa postupne pripájajú podľa svojich schopností. Rovnako sa prirodzene delia úlohy medzi „väčších“ a „menších“ – tak, ako to bolo aj v detskom kolektíve prirodzené.

Pre Vaše využitie upozorňujeme, že nie je vhodné, aby ste z choreografie preberali celé časti, už vôbec nie aby ste ju prevzali celú. Odporúčame Vám, aby ste sa touto choreografiou len inšpirovali, ale aby ste využili materiál (vyčítanky, rečňovanky, detské piesne..) z regiónu, ktorý je Vám blízky – alebo regiónu, z ktorého získate tieto materiály. 


„Na Helišku“ - detské hry z Vajnor, súbor Vienok Bratislava:

https://www.youtube.com/watch?v=117JqekhAk4

 

„Za štyri rýnske“ – inšpirované jarmokom zo Záhoria, súbor Vienok Bratislava:

Aj táto choreografia siaha po materiáli zo západného Slovenska, tentokrát z regiónu Záhorie. Je krásnou ukážkou toho, ako sa môžu v jednej choreografii spojiť až 3 rôzne vekové – a teda aj výkonnostné – kategórie malých tanečníčok. Pre podobný úspech je potrebné uvedomiť si, ako veľmi odlišné schopnosti majú deti v rôznom veku. Naši predkovia to chápali a zažívali na vlastnej koži, keď sa bežne museli staršie generácie „postarať“ o svojich madších súrodencov – aj tento princíp autorka choreografie využíva.

V tejto choreografii z roku 1988 autorka Helena Jurasovová znova veľmi vhodne siahla po detských hrách, ktoré sú výborným prostriedkom na zapojenie aj tých najmenších. Hry však doplnila aj základnými tanečnými prvkami z regiónu Záhorie. Výnimočnou inšpiráciou pre Vás môže byť spôsob, akým autorka dokázala oddeliť tri rôzne vekové kategórie detí. Pritom každá z týchto skupín dostala „svoju“ dôležitú úlohu, ktorú musí splniť pre spoločný celkový výsledok. Je to spôsob, ktorým zároveň motivuje členky všetkých skupín, aby sa snažili „presunúť“ do tej staršej, náročnejšej skupiny.

Odporúčanie pre Vás: ak aj učíte všetky deti zložitejší tanečný prvok, buďte pozorné k detailom – ak sa niektoré dieťa celý prvok nenaučí, nájdite mu jednoduchšiu „náhradu“, jednoduchší tanečný krok v rovnakom rytme ako ten náročnejší. Dosiahnete tým, že toto dieťa nebude pôsobiť v porovnaní s ostatnými nešikovne. Zároveň je to pre dieťa motivácia, že zložitejšie prvky bude môcť tancovať, keď sa ich naučí dobre...

 

„Za štyri rýnske“ – inšpirované jarmokom zo Záhoria, súbor Vienok Bratislava:

https://www.youtube.com/watch?v=jawplK8aXNQ

 

Detská ľudová hudba súboru Vienok v show Zem spieva 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=qIUVCPXlPU8

 

STREDNÉ SLOVENSKO

Detský súbor Matičiarik sme založili v roku 1990, dnes pracujeme v troch zložkách podľa veku detí, od štyroch do pätnástich rokov. Každá zložka má svojho vedúceho.

Pre Vašu inšpiráciu sme siahli po choreografiách strednej vekovej kategórie.

 

„Rozprávočka“ – inšpirované Dobšinského rozprávkou, súbor Matičiarik z Banskej Bystrice

Choreografia, ktorej autorkou je Zuzana Drugová, pochádza z roku 2005. Využíva princíp, keď staršie dieťa rozpráva rozprávočku tým mladším – ale tie zasa až tak dlho nevydržia počúvať a do deja rozprávky vstupujú rôznymi spôsobmi. Nakoniec však má rozprávka šťastný koniec, ktorý sa samozrejme musí primerane osláviť – tancom.

Vo vzťahu k tanečnému a hudobnému materiálu sme siahli po regióne širšieho Podpoľania, bez presnej špecifikácie konkrétnej lokality – tento princíp už dnes na Slovensku nepoužívame. Chlapčenská a dievčenská časť vstupov siahla priamo po nápadoch detí, párová tanečná časť v závere rovnako využíva len základné tanečné a točivé motívy, ktoré slúžia na úvodné zoznámenie sa s tanečnou motivikou širšieho regiónu.

„Rozprávočka“ – inšpirované Dobšinského rozprávkou, súbor Matičiarik z Banskej Bystrice

https://www.youtube.com/watch?v=C5QLD-3JTf0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21PaDnkPrqN68aLlxEmAU2sTW-KAikZ4Lwgg7xA1Bkxr8AW372ICfSceU

 

„Obrtni sä seďem ráz“ – detské hry a tance z Kokavy nad Rimavicou, súbor Matičiarik z Banskej Bystrice

Autorom choreografie z roku 2015 je Matúš Druga. Choreografia už s materiálom pracuje spôsobom, ktorý je dnes na Slovensku preferovaný: siaha po špecifickom tanečnom štýle konkrétnej lokality - Kokavy nad Rimavicou. Napriek náročným tanečným variáciám deti v pomerne nízkom veku väčšinou tieto variácie zvládli. Tie, ktoré ich nezvládi, dostali inú dôležitú úlohu.

V dejovej časti choreografia využíva ráve princíp starostlivosti staršieho súrodenca o mladšieho. Zároveň v choreografii autor využíva pomerne náročnú priestorovú kresbu.

Pre Vašu inšpiráciu: ak by deti v Matičiariku nezvládli náročné tanečné prvky, výsledok by vyzeral ako zlá paródia. Preto prosím do svojich choreografií zaraďujte len tie tanečné prvky, ktoré Vaše deti zvládli na dobrej úrovni. Ak zaradíte do choreografie aj nezvládnuté prvky, dlhoročná skúsenosť ukazuje, že deti stratia motiváciu sa ich doučiť – veď ak ich mohli tancovať nedokonalé skôr, prečo by ich nemali tancovať stále? Pozitívne výsledky sme zaznamenali pri opačnom prístupe: ak deti nezvládli náročné prvky, do choreografie sme ich nezaradili, nahradili sme ich jednoduchšími. Deti to motivovalo, aby sa doučili aj náročný prvok – a ten sme potom v choreografii zamenili.

„Obrtni sä seďem ráz“ – detské hry a tance z Kokavy nad Rimavicou, súbor Matičiarik z Banskej Bystrice

https://www.youtube.com/watch?v=2sJX8SQSMuc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dBc1zEnAe7w-lFZY4ONKN3Xe_vQTYFw2oNl-jP33wNg-TRhIRLItFvMM

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Detský folklórny súbor Viganček vznikol v spišskej obci Kluknava v roku 1990, keď na nácviky Folklórnej skupiny Bradlan prichádzali aj deti dospelých členov. Súbor založila Lenka Adzimová (vtedy Richnavská). V rokoch 1997 - 2002 mal súbor "prestávku". V Košiciach pri Základnej škole Bruselská 18 na sídlisku Ťahanovce začal súbor opäť pracovať v septembri 2002, Lenka Adzimová je jeho vedúcou a choreogafkou doposiaľ. Od roku 2004 pracuje pri Materskej škole Budapeštianska 3 v Košiciach aj Miniviganček, ktorý združuje deti od 4 do 6 rokov a učí ich hudobno - pohybové hry, detské piesne, hre na jednoduchých rytmických a melodických nástrojoch aj najznámejšie jednoduché tančeky vychádzajúce z ľudového umenia. Súbor má webovú stránku s množstvom informácií: https://vigancek.sk/vigancek-0

 

Grofka idúúú“ - hry detí na motívy života šľachty, Kluknava – DFS Viganček, Košice

Choreografia je inšpirovaná dobovými fotografiami a vytvorená na základe nahrávky z roku 1961, kde vtedy deväťdesiatročný František Majerník spomína  na svoju službu u grófky Csákyovej v kluknavskom kaštieli na prelome storočí.  Je to hra na „paňski bal“, v ktorej deti tancujú kluknavské tance: do šafľika, šuľana, mazurka a čardaš. Dielo využíva aj viaceré už zabudnuté lokálne geografické názvy častí obce a výtvarné prvky typické pre vtedajšiu vyššiu vrstvu. Choreografiu vytvorila Lenka Adzimová v roku 2013.

Práve táto choreografia je príkladom vo viacerých smeroch: ukazuje, ako sa dá získať historický materiál – a ko sa dá s nim vhodne pracovať spôsobom, ktorý je prirodzený veku dieťaťa – interpreta. Zároveň je dôležité, že deti nie sú tlačené do rýchleho tempa ani do zložitých tanečných variácií – práve naopak, dôsledne dodržiavajú základnú, jednoduchú formu uvedených kluknavských tancov. Týmto opakovaním základných foriem získavajú istotu, ktorá ich následne dovedie aj ku schopnostiam improvizácie a vytváranie zložitejších variácií. Práve tento princíp odporúčame aj pre deti začiatočníkov v zahraničí.

 

Grofka idúúú“ - hry detí na motívy života šľachty, Kluknava – DFS Viganček Košice

https://youtu.be/b2itHJlR3FA

 

„Befeľ je befeľ“ – hra na vojakov, Kluknava – DFS Viganček Košice

Hra s využitím kluknavských regrútskych piesní, s večnou témou boja dvoch táborov – dievčenského a chlapčenského, s dodržiavaním hierarchie detských vzťahov.

Choreografia využíva množstvo s témou súvisiacich miestnych lingvistických archaizmov, kladie dôraz na čistý dialekt a výber takého autentického materiálu, ktorý je pre túto tému charakteristický. Využíva dnes už nepoužívané miestne mená, prímenia a prezývky kedysi skutočných kluknavčanov.

Pre Vašu inšpiráciu znova odporúčam práve uvedenú charakteristiku tanca – rovnakým spôsobom budete vedieť zistiť zážitky, príbehy aj mená v dedine či regióne, z ktorého pochádzate Vy. Nenechajte sa následne uniesť prílišnou odbornosťou – a vžite a do života detí podobne, ako sa vžila aj autorka choreografie. Spomeňte si na svje detstvo a hry, príôadne sa poraďťe so svojimi rodičmi či starými rodičmi. Nechajte sa uniesť predstavou, že ste znova dieťa – potom vznikajú tie najbláznivejšie nápady. A práve tie sú pre deti najprirodzenejšie.

„Befeľ je befeľ“ – hra na vojakov, Kluknava – DFS Viganček Košice

Befeľ je befeľ https://youtu.be/ruWVAsDjor4

 

DOLNÁ ZEM

„Hry a tance z Jánošíka“ – od Slovákov na Dolnej zemi, súbor Matičiarik z Banskej Bystrice

Dolnú zem sme na Slovensku začali prezentovať ako jeden z regiónov slovenskej tradičnej kultúry.

Inšpiráciou pre vznik tejto choreografie bola kniha hier z Jánošíka v Srbsku, autorky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, u ktorej sme doskúmali aj piesne a tanečné variácie – tie sa viažu presne k jednotlivým piesňam a riekankám. Inšpiráciou pre choreografiu bolo aj vedomie toho, že na Slovensku vieme o našich krajanoch veľmi málo. Našim krajanom na Dolnej zemi sa ospravedlňujeme za finančne únosnú náhradu ich bohatých krojov...

Choreografia Matúša Drugu z roku 2017 je však príkladom správneho prístupu ku pôvodnému materiálu s dodržaním základnej štruktúry hier s vhodnou prácou v priestore. Práve táto jednoduchá verzia je vhodná ako inšpirácia pre prácu s akýmkoľvek materiálom, ktorý viete získať z knihy, z vlastného výskumu, v spolpráci s múzeom vo Vašom rodisku a podobne.

Dôležité upozornenie: tanečný materiál siaha na Dolnú zem, tento spôsob tanca sa neviaže ku žiadnemu regiónu na Slovensku. Nepoužívajte preto v žiadnom prípade tieto tanečné variácie, spôsob tanca aj spôsob držania v pároch pre žiadne choreografie, ktoré budete lokalizovať na Slovensko.

„Hry a tance z Jánošíka“ – od Slovákov na Dolnej zemi, súbor Matičiarik z Banskej Bystrice

https://www.youtube.com/watch?v=5O46HVFwCm4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1KayF15C1wUwsOylrHawVYYCic-2PNhyiQQb0qKWPC1xay08Rlwxck3qQ

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE:

Hra s rytmom

https://www.youtube.com/watch?v=u7vkhqQWKSk&fbclid=IwAR3uGL1QU2_Ao8BBi4oPtRzlb6smgzL1fz50DX-jwEWqS1ED_1vq4Zc8Iv0

 

Hlávku sťať? – Galaprogram Folklórneho festivalu Východná 2018

https://www.rtvs.sk/televizia/program/13494

 

Čo je dobré, nie je zlé - Galaprogram Folklórneho festivalu Východná 2017

https://www.rtvs.sk/televizia/program/12375