https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Vzdelávacie videá MC UMB

V roku 2020 sme na Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vytvorili online vzdelávacie materiály pre účastníkov dvoch online realizovaných vzdelávacích aktivít – Detskej krajanskej univerzity a Učíme sa o Slovensku po slovensky.

Pri príprave online foriem vzdelávaní sme využívali skúsenosti našich spolupracujúcich pedagogičiek z ich osobných stretnutí s deťmi z rôznych krajanských prostredí počas škôl v prírode a ďalších vzdelávacích podujatí na Slovensku. Vytvorené materiály tak sledujú predovšetkým veľmi rôznorodú úroveň aktívnych foriem slovenčiny u jednotlivých zúčastnených detí.

Podkladom pre online vzdelávanie sa stali krátke vzdelávacie videá, ktoré sme pripravili na pôde Metodického centra. Videá poskytli malým krajanom základné informácie o jednotlivých témach, na ktoré nadväzovali tvorivé aktivity zamerané na pochopenie témy aj na aktívne využívanie slovenčiny online zúčastnenými deťmi. Videá sprístupňujeme v tejto časti, tvorivé aktivity nájdete v samostatnej časti.

 

Trochu z atmosféry prípravy vzdelávacích videí:

 

 

 

Kompletný zoznam zdrojov obrázkov:

Kompletný zoznam zdrojov obrázkov vo vieu (322 KB)