https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

Pri využití nasledujúcich tvorivých a vzdelávacích činností pracujte prosím so vzdelávacími filmami, ktoré sme pre Vás pripravili v roku 2020.

Cestovný ruch na Slovensku

FILM O CESTOVNUM RUCHU NA SLOVENSKU

Pred pozretím filmu zadáme deťom aj úlohu: Priprav si papier a pero. Film bude o cestovaní a zaujímavých miestach na Slovensku. Počas filmu si zapíš 3 miesta, ktoré by si chcel navštíviť.

ANKETA

Po filme nasleduje vyhodnotenie úlohy formou ankety. Ktoré zo spomínaných miest by chcelo navštíviť najviac detí?

Kategórie ankety: Bratislava, iné mesto, hrad / zámok, múzeum ilúzií / chodník v korunách stromov / lanová dráha / dinopark alebo zoo / skanzen

 

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

INTERVIEW S PEDAGÓGOM 

Povieme deťom, ktoré miesto na Slovensku je naše obľúbené a prečo.

VIRTUÁLNA PREHLIADKA DVOCH MIEST 

Pozrieme si Múzeum mesta Bratislavy a Bojnický zámok:

https://kuula.co/share/7X8JG/collection/7ldNX

https://www.snm.sk/?virtualne-prehliadky&clanok=virtualna-prehliadka-nadvori-bojnickeho-zamku

 

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám

PREDSTAV PAMIATKU KRAJINY, KDE ŽIJEŠ

Úlohou detí je pripraviť si 2-3 vety v slovenčine o jednej pamiatke, ktorá je podľa nich najkrajšia v krajine, v ktorej žijú.

TVORIVÁ DIELŇA - Môj slovník

Budeme potrebovať:

Postup:

  1. kancelárske papiere preložíme na polovicu a rozstrihneme ich
  2. dierkovačom spravíme 2 dierky do stredu na okraji kancelárskych papierov
  3. farebný papier preložíme na polovicu a prestrihneme
  4. dierkovačom spravíme 2 dierky do stredu na okraji farebného papiera
  5. jednu polovicu farebného papiera dáme na vrch kancelárskych papierov a druhú na spodok
  6. všetky papiere zviažeme špagátom alebo stužkou
  7.  vrch slovníka si môžeme ľubovoľne vyzdobiť
  8. spoločne si do slovníka zapíšeme, nakreslíme a preložíme prvé slovo - „baňa"

 

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám

RUBRIKA VECI NAŽIVO

Máme v štúdiu naživo 5 predmetov k téme. Značíme si názov predmetov, vysvetlíme si význam, použitie. Priraďujeme im prídavné mená. Deti si tieto slová značia do slovníka.

Slová: klobúk, tielko, šatka s čičmianskym vzorom, valaška, píšťalka

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

Tradičná kuchyňa na Slovensku

FILM GASTRONÓMIA SLOVENSKA

OCHUTNÁVKA – edícia Slovenské jedlo.

Ochutnávame 5 typických slovenských potravín a opisujeme chute.Potraviny: syrové korbáčiky, kofola, treska, spišské párky, horalka

TVORIVÁ DIEĽŇA - Postav stavbu Slovenska

Deti si doma idú nájsť odpadové materiály – rolky z toaletných papierov, kartóny, plastové fľaše, ...
Ich úlohou je poskladať priestorový model nejakej slovenskej stavby – hradu, budovy, ...
Pustíme si k práci spoločne hudbu. Pedagogičky udržiavajú s deťmi počas tvorby stály kontakt aj pri ich individuálnej tvorivej práci.

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

Slovenský jazyk a jeho história

FILM O SLOVENČINE

Úlohou každého dieťaťa je popri pozeraní videa napísať na papier 2 mená, ktoré sa vo videu spomínajú.

Po filme nasleduje interakcia s deťmi. Deti nám hovoria, ktoré 2 mená si zapísali a čo si o daných osobnostiach z videa zapamätali.

PÔVOD MENA

Úlohou detí je zistiť z akého jazyka pochádza ich meno a čo znamená. Význam svojho mena sa potom pokúsia nakresliť na papier. Kto chce, môže nám svoj výtvor ukázať do kamery alebo poslať na mail.

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám

VECI NAŽIVO+SLOVNÍK

Máme v štúdiu naživo 5 predmetov k téme. Značíme si názov predmetov, vysvetlíme si význam, použitie. Priraďujeme im prídavné mená. Deti si tieto slová značia do slovníka.
Slová: topánky, pohár, lopta, encyklopédia

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

DRAMATIZÁCIA

Pozrieme si krátke video s rozprávkou o mobile a pevnej linke Inke. Po filme sa detí opýtame či sa im rozprávka páčila a povzbudíme ich, aby sa aj oni vyskúšali zahrať krátke divadielko. Okrem toho si deti môžu vyrobiť kostýmy a rekvizity.

 

VILOMENINY

Pri hre Vilomeniny budú deti hľadať doma určité veci, ktoré napíšeme na veľký papier. Tieto slová sú viditeľné na obrazovke odkedy zapneme stopky až kým všetci nenájdu doma hľadané veci.

Vilomeniny budeme hrať v dvoch kolách. V prvom kole zadáme konkrétne veci – napr. toaletný papier, papuče, hrniec. V druhom kole zadáme, aby našli napr. niečo zelené, niečo studené, atď. Počet vecí je ľubovoľný.

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám

KOMIKS – TVORIVÁ DIELŇA

Deťom vysvetlíme, čo je komiks. Následne je ich úlohou vytvoriť vlastný komiks, pričom v príbehu musia použiť tieto 3 slová – voda, klobúk a topánky. V komikse môžu použiť aj rôzne obrázky z časopisov a novín. Téma komiksu je ľubovoľná.     

 

Príroda Slovenska

FILM O PRÍRODE

Úlohou každého dieťaťa je popri pozeraní videa napísať na papier 3 zvieratá, ktoré žijú na území Slovenska a spomínajú sa vo filme. Po filme nasleduje interakcia s deťmi. Deti nám hovoria, ktoré 3 zvieratá si zapísali na papier.

NOVINOVÝ ČLÁNOK

S deťmi sa zahráme na novinárov. Rozdelíme ich do skupín. Každej skupine pridelíme 1 zaujímavé miesto nachádzajúce sa v slovenskej prírode: Kráľova hoľa, Vršatské bradlá, Chmarošský viadukt, Pltníctvo na Dunajci, Jaskyňa Domica a Jánošíkove diery. Úlohou detí je na internete nájsť zaujímavé informácie o danom mieste a vytvoriť z nich vlastný novinový článok. Ich článok by mal obsahovať originálny nadpis, približne 5 viet textu a obrázok daného miesta, ktorý môžu nakresliť.

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám

ONLINE TÚRA

S deťmi navštívime stránku www.kamnavylet.sk. Ukážeme si na mape všetky miesta, o ktorých robili novinový článok.

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám

VECI NAŽIVO+SLOVNÍK

Máme v štúdiu naživo 5 predmetov k téme. Značíme si názov predmetov, vysvetlíme si význam, použitie. Priraďujeme im prídavné mená. Deti si tieto slová značia do slovníka.
Slová: mapa, fľaša, baterka, ruksak, kameň

POKUS

V štúdiu si nachystáme pomôcky na náš pokus, ktorým sa nafúkne balón bez toho, aby sme do neho museli fúkať. Potrebujeme – sklenenú fľašu, vodu, sódu bikarbónu, lievik (môžeme si ho vyrobiť z plastovej fľaše) a balón. Postupujeme podľa nasledovného obrázku:

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

Pripravili sme si pre deti prirovnania, ktoré obsahujú zvieratá. usilovný/á ako včelička, pomalý/á ako slimák, prefíkaný/á ako líška, lenivý/á ako voš, hladný/á ako vlk, rýchly/a ako zajac, šťastný/á ako blcha, tvrdohlavý/á ako baran, tichý/á ako ryba – cieľom hry je spoznať prídavné mená ako aj názvy zvierat.

 

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

História Slovenska

FILM O HISTÓRII SLOVENSKA

Pred filmom zadáme deťom úlohu: Priprav si papier a pero. Film bude o histórií Slovenska, ako Slovensko vzniklo. Deti si majú zapamätať a zapísať dátum a rok, kedy vznikla Slovenská republika.

ČASOVÁ OS

Na stole budeme mať pripravené historické pojmy, vlajky a obrázky z filmu, ktoré by si deti vedeli zapamätať. Postupne s pomocou detí vytvoríme časovú os. Aby si významné udalosti lepšie zapamätali doplníme do našej časovej osi veci, ktoré dennodenne používame, či zaujímavé vynálezy (VHS kazeta, toaletný papier, koleso, písací stroj, padák).

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám

ŠIFRA V HLAHOLIKE

Opäť s vrátime na začiatok dejín Slovenska, k obdobiu Veľkej Moravy a písmu Hlaholike. Deťom na obrazovku zozdieľame nasledovný obrázok na ktorom je vpravo legenda a vľavo v červenom rámčeku je nápis, ktorý majú rozšifrovať (DETSKÁ KRAJANSKÁ UNIVERZITA).

Ak niektoré dieťa bude rýchle, môže nám zašifrovať odkaz alebo svoje meno.

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

VECI NAŽIVO

Máme v štúdiu naživo 5 predmetov k téme. Značíme si názov predmetov, vysvetlíme si význam, použitie. Priraďujeme im prídavné mená. Deti si tieto slová značia do slovníka.

Slová: písací stroj, turistická palica, kronika, noviny, fotoaparát

AKTIVITA RÝCHLO NÁJDI

Deťom na tabuli zadáme veci, ktoré musia do časového intervalu nájsť. Aby sme úlohu urobili ťažšou, nedali sme im len presné názvy jednotlivých predmetov, no museli hľadať a vymýšľať napr. niečo živé. Spoločne si veci kontrolujeme.

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

TVORIVÁ DIELŇA - NEBO PEKLO

Pomôcky: nožnice, pastelky, vytlačená maketa

Deťom deň vopred pošleme na maily maketu (https://www.petratoth.sk/pre-deti) , ktorú budeme potrebovať na tvorbu hry Nebo-peklo. Obrázok najskôr vyfarbíme a následne vystrihneme. Podľa návodu sa spoločne posnažíme hru poskladať. Ak niektoré z detí bude rýchlejšie, môže si hru vytvoriť s vlastnými námetmi. Deťom predvedieme, ako s táto hra hrá a vysvetlíme pravidlá.

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám

STARÁ FOTOGRAFIA

Zadáme deťom úlohu, nájsť doma starú fotografiu. Povedia nám, čo je na fotografii. My im povieme, že fotografie boli kedysi len čiernobiele, a že si takúto fotku pomocou aplikácie dokážeme vytvoriť. Následne nám deti svoje fotografie môžu poslať na mail.

 

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

SKRYTÉ VECI


Pod obrus schováme 10 vecí, ktoré deťom odkryjeme na 30 sekúnd. Následne na papier napíšu, aké veci sa skrývali pod plachtou. Spoločne si vyhlásime výsledky.

PIESEŇ

Zaspievame pieseň Kukulienka, kde si bola. Opýtame sa, či deti pieseň poznajú. Potom pripravíme na tabuľu text piesne, kde chýbajú slová a s pomocou detí slová dopĺňame. Následne si pieseň celú spoločne zaspievame.

Tvorivé aktivity a činnosti k videám

TVORIVÁ DIELŇA – ERB

Pomôcky: papier, nožnice, fixy, pastelky, farby, štetec
Najskôr deťom ukážeme erby, o ktorých sme počuli vo filme na začiatku dňa. Vysvetlíme, čo je to erb, načo sa používal. Každý si následne vytvorí a vyrobí vlastný erb.

Tvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videámTvorivé aktivity a činnosti k videám