Bulletiny MC UMB

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí každoročne svoje aktivity dokumentuje aj vydaním Bulletinu za príslušný rok. Bulletin sa tak stáva najlepším sprievodcom aktivitami MC UMB podľa jednotlivých rokov. Aktivity dokumentujeme stručnými textami, ale hlavne mnohými fotografiami, ktoré najlepšie vystihujú špecifickú atmosféru našich škôl v prírode s rôznymi zameraniami. Bulletiny v tlačenej forme poskytujeme účastníkom aktivít, ale aj novým záujemcom o nami organizované aktivity a podujatia.

Ročenka MC UMB 2019

Bulletin MC UMB 2018

Bulletin k 25. výročiu MC UMB

Bulletin MC UMB 2017

Bulletin MC UMB 2016