Slovenská materská škola Margarétka z Paríža

Slovenská materská škola Margarétka z Paríža, náš každoročný účastník Letnej školičky ľudových tradícií, pokračuje v práci aj doma v Paríži...

 

Ich prácu dokumentuje priložené video...