Prvá komplexná monografia insitného umenia Slovákov z Kovačice a Padiny v Srbsku

Za prítomnosti guvernéra Národnej banky Slovenska pána Jozefa Makúcha a veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku jeho excelencie Momčila Babića pri uvedení do života na pôde Národnej banky Slovenska v pondelok 3. 12. 2018 recenzovala PhDr. Zuzana Drugová z Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí prvú komplexnú monografiu insitného umenia Slovákov z Kovačice a Padiny v Srbsku.

Autorkou monografie „Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku, etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít“ je srbská etnologička Gordana Blagojević, etnologička PhDr. Drugová je recenzentkou práce. Vydavateľom monografie a iniciátorom výskumu je Pavel Babka, majiteľ Galérie Babka z Kovačice, ktorý už doviedol výstavy tzv. Kovačickej insity na viac ako 120 rôznych miest na celom svete. PhDr. Zuzana Drugová rovnako na podnet Pavla Babku postupne realizuje ďalšie etnologické výskumy insitného umenia Slovákov v Srbsku, so zameraním na ich motiviku a nadväznosť na tradičnú kultúru na Slovensku.

Súčasťou slávnosti na pôde Národnej banky Slovenska bolo aj otvorenie výstavy insitných maliarok z Kovačice zo zbierok Galérie Babka. Umeleckým hosťom boli malé kovačické Slovenky s programom Detská svadba v Kovačici, ktorú už viac ako 12 rokov organizuje Pavel Baláž z Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka v Kovačici.

 

autorka článku:

PhDr. Zuzana Drugová
Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí