Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  ONLINE VZDELÁVANIE PRE SLOVENSKÉ DETI VO SVETE 2023

  Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela organizuje od 4. marca 2023 ďalšie online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Bude prebiehať každú 1. a 3. sobotu a to v mesiacoch marec – jún a september – november 2023 a je poskytované zadarmo. Projekt je realizovaný v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

  Obsahom pravidelného online vzdelávania bude hravé učenie v priamej online interakcii v slovenčine, spev, pohyb, kreatívne činnosti a zábava. Po odbornej stránke bude online vzdelávanie vopred nastavené tak, aby jednotlivé hodiny na seba navzájom nadväzovali. Účastníci dostanú na každej z online hodín aj určité úlohy, ktoré si budú plniť medzi jednotlivými dňami s online vzdelávaním – čo bude do značnej miery motiváciou pre deti, aby sa na ďalšie online vzdelávanie pripravovali.

  Stretneme sa vždy v 1. a 3. sobotu v mesiaci a to v dvoch rôznych časoch:

  • ráno 9.00 – 12.00 (SEČ/CET),
  • popoludní 13.00 – 16.00 (SEČ/CET)

   

  Pre záujemcov z iných časových pásem bude zabezpečený záznam zo vzdelávania. Prihlásiť sa môžu individuálni záujemcovia, ale aj skupiny zo vzdelávacích centier. Zapojené deti môžu mať rôznu úroveň slovenčiny, je však dôležité, aby jazyk vedeli vnímať, keďže celé vyučovanie prebieha v slovenčine.

   

  Programoví manažéri Metodického centra UMB, PhDr. Zuzana Drugová a Mgr. Ján Chrťan približujú záujemcom tento projekt:

  „Po odbornej stránke obsahom jednotlivých dní online vzdelávania budú rôzne témy súvisiace s kultúrou, históriou a prírodou Slovenska – a to čím prirodzenejším spôsobom. Počas troch hodín vzdelávania pedagógovia vystriedajú aktivity zamerané na priame formy vzdelávania s tvorivými aktivitami, ktorých cieľom bude na jednej strane zafixovanie získaných informácií – na strane druhej zmena spôsobu činnosti detí, s cieľom udržania ich schopnosti sústrediť sa. Deti sa budú vzdelávať s lektormi, ktorých možno už poznajú a ktorí majú dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi z krajanských prostredí. Hlavými zásadami, ktorými sa pri vzdelávaní budeme riadiť a ktorými sa riadime, bude vytváranie bezpečného prostredia v dobrej nálade a príjemnej atmosfére, v ktorej deti nemajú strach z prirodzenej a aktívnej komunikácie v slovenskom jazyku. Hravým spôsobom budeme rozširovať slovnú zásobu a vytvárať situácie, v ktorých deti samé budú chcieť komunikovať po slovensky s ostatnými. Spoznajú tak Slovensko, jeho prírodu, históriu, kultúru, tradície… a to všetko v slovenskom jazyku. Aj keď ide o online vzdelávanie, aktivity budú vytvorené tak, aby si deti aj zatancovali a rozhýbali sa. Presvedčte sa spolu s nami, že aj v online priestore môžu vzniknúť krásne slovenské priateľstvá naprieč aj roztrieštenosti po krajinách v celom svete.“

  Odbornou garantkou online vzdelávania je doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., odborné materiály spracovala dlhoročná spolupracovníčka MC UMB Mgr. Jana Raffay, PhD. s tímom našich spolupracovníčok, organizačné zabezpečenie garantuje Mgr. Ján Chrťan.

  V prípade Vášho záujmu je možné prihlásiť sa na nasledujúcom linku, v ktorom si od Vás vyžiadame len meno, vek, krajinu – a mailovú adresu, aby sme s Vami vedeli komunikovať:

  V prípade otázok kontaktujte: jan.hrcan@umb.sk, zuzana.drugova@umb.sk
  Viac informácií sa dozviete aj na webe mc.umb.sk alebo na Facebooku Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

  ONLINE VZDELÁVANIE PRE SLOVENSKÉ DETI VO SVETE 2023