Letný kurz slovenského jazyka a kultúry Sme v slovenčine doma

Letný kurz je určený všetkým vo veku 14 ‒ 18 rokov žijúcim mimo územia Slovenskej republiky, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť.

Naším cieľom je:

- poskytnúť komunikačný priestor na zlepšenie komunikačných zručností zúčastnených osôb;

- sprostredkovať poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre;

- motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku  a k spoznávaniu Slovenska.

 

Termín podania prihlášky: 30. 5. 2017

Prihlášku pošlite na adresu: zuzana.drugova@umb.sk

Informáciu o akceptovaní prihlášky a ďalšie údaje Vám pošleme do: 15. 6. 2017