Medzinárodné bilaterálne zmluvy platné na úrovni UMB

 • VEĽKÁ BRITÁNIA

  Univerzita v Plymouth / The Plymouth Marjon University

 

 • BIELORUSKO

Bieloruská štátna univerzita (Белорусский государственный университет)

 

 • BOSNA A HERCEGOVINA

Univerzita v Sarajeve (Univerzitet u Sarajevu)

Univerzita v Mostare (University of Mostar)

 

 • BULHARSKO

Univerzita národnej a svetovej ekonomiky v Sofii / The University of National and World Economy in Sofia

 

 • ČESKÁ REPUBLIKA

Ostravská univerzita v Ostrave

Sliezska univerzita v Opave

Univerzita Hradec Králové

Vysoká škola J.A.Komenského v Prahe

Masarykova univerzita, Brno

Univerzita Karlova v Prahe

Univerzita  J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

 • ČÍNA

Univerzita cudzích jazykov Zheijiang Yuexiu (Zheijiang Yuexiu University of Foreign Languages)

Univerzita financií a ekonomiky Dongbei (Dongbei University of Finance and Economics)

 

 • FRANCÚZSKO

Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši / L´Université de Reims Champagne-Ardenne / The University of Reims Champagne-Ardenne

Univerzita Nancy 2 / L´Université Nancy 2 / Nancy 2 University

Univerzita v Poitiers (Université de Poitiers)

 

 • INDONÉZIA

Andalaská univerzita v Padangu / Andalas University

 

 • JAPONSKO

Ázijská univerzita , Tokio / Asia University Junior College, Tokyo

 

 • KÓREA

Sogangská univerzita / Sogang University

 

 • MAĎARSKO

Vysoká škola Samuela Tešedíka v Szarvasi / Tessedik Samuel College, Szarvas

Univerzita v Miškolci / University of Miskolc

Vysoká škola pedagogická v Egri / Esterházy Károly College, Eger

Univezita v Pécsi / University of Pécs

 

 • POĽSKO

Štátna univerzita aplikovaných vied v Konine (Państwową Wyzszą Szkolą Zawodową w Koninie)

Old Polish University in Kielce (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)

Sliezska univerzita v Katoviciach (Uniwersytet Śląski v Katowicach)

Univerzita národnej obrany vo Varšave (Akademią Obrony Narodowej w Warszawie)

Opolská univerzita (Uniwersytet Opolski)

Lodžská univerzita  (Uniwersytet Lodź)

Radomská vysoká škola technická Kazimíra Pulaského (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)

Univerzita J. Kochanowského v Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Opolská technická univerzita (Politechnika Opolska)

WSB University Gdansk (WSB University in Gdansk)

Univerzita Kazimíra Veľkého v Bydhošti (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Vysoká škola banícko-hutnícka (Akademia górniczo-hutnicza im. Stanislawa Staszica / The AGH University of Science and Technology), Krakow

 

 • RUMUNSKO

Univerzita Luciana Blagu v Sibiu / Lucian Blaga University of Sibiu

 

 • RUSKÁ FEDERÁCIA

Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova (Москoвский госудaрственный университет uмени М.В.Ломонoсова)

Sanktpeterburská štátna univerzita (Санкт-Петербургский государственный университет)

Sanktpeterburská štátna ekonomická univerzita (Санкт-Петербургский государственный экономический университет)

Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO Московскuй государственный институт международных отношений)

Sanktpetersburgská štátna lesnícka univerzita (Saint-Petersburg State Forest Technical University)

Štátna univerzita v Yugre (The Yugra State University)

Ruská štátna pedagogická univerzita A. I. Gercena, Petrohrad

 

 • SRBSKO

Univerzita v Novom Sade / The University of Novi Sad

 

 • TURECKO

Fatihská univerzita v Istanbule / Fatih University Istanbul

 

 • UKRAJINA

Kremenčugská štátna univerzita Michaila Ostrohradského / Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Národná dopravná univerzita v Kyjeve / National Transport University in Kiyv

Európska univerzita Kyjev / European University Kiyvv

Zakarpatský inštitút postdiplomového pedagogického vzdelávania (Закарпатский институт педагогического образование)

Donetská národná univerzita (Donetsk National University)

National University of Ostroh Academy

Štátna univerzita Bohdana Chmelnického v Čerkasy (Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy)