Pedagogická fakulta UMB

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.docent

Telefón 048/446 4784E-mailalzbeta.gregorova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra sociálnej práce PDF
Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešováreferent pre medzinárodnú spoluprácu aVV

Telefón 048/446 4226E-mailanita.dienesova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu,vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie