Filozofická fakulta UMB

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.odborny asistent

Telefón 048/446 5135, 7419E-maillujza.urbancova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie

 

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážováreferent pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 7414E-mailingrid.balazova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy