Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Fakulta prírodných vied UMB

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7349E-mailmarek.skorsepa@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 0484467439E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie