Fakulta prírodných vied UMB

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7349E-mailmarek.skorsepa@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu
Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 0484467439E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie