Ekonomická fakulta UMB

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy:

Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.

Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 2178, 2718E-mailgabriela.kormancova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF

 

 

Mgr. Jana Prašovská

Mgr. Jana Prašovskáreferent mobilít študentov

Telefón 048/446 2197E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy

 

Ing. Alena Dobrotová

Ing. Alena Dobrotováreferentka pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 2155E-mailalena.dobrotova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy