Ekonomická fakulta UMB

Dočasne poverená vedením úseku prodekana pre medzinárodné vzťahy:

Ing. Mária Kanderová, PhD.

Ing. Mária Kanderová, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 6618, 2130E-mailmaria.kanderova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF

 

 

Mgr. Jana Prašovská

Mgr. Jana Prašovskáreferent mobilít študentov

Telefón 048/446 2197E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy

 

Ing. Alena Dobrotová

Ing. Alena Dobrotováreferentka pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 2155E-mailalena.dobrotova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy