Ekonomická fakulta UMB

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy:

 

 

Mgr. Jana Prašovská

Mgr. Jana Prašovskáreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 2197E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Ing. Alena Dobrotová

Ing. Alena Dobrotováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 2155E-mailalena.dobrotova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie