Kontakty - Medzinárodné vzťahy

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Mgr. Lucia Oboňová

Mgr. Lucia Oboňováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-maillucia.obonova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Mgr. Andrea Bobáková

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Kontakty na referáty pre medzinárodné vzťahy UMB