Konfuciov inštitút pre obchod pri Univerzite Mateja Bela

Konfuciov inštitút pre obchod pri Univerzite Mateja Bela vznikol v decembri 2018 ako výsledok spolupráce medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Dongbeiskou univerzitou financií a ekonómie v Daliane (Dongbei University of Finance and Economics, Dalian). Cieľom inštitútu je ponúkať výučbu čínskeho jazyka pre študentov, zamestnancov UMB a pre verejnosť.