Právnická fakulta UMB

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.prodekan pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

E-maillubica.saktorova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
Ing. Beáta Brozmanová

Ing. Beáta Brozmanováreferent pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

E-mailbeata.brozmanova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková