Filozofická fakulta UMB

prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.

prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.profesor

Telefón 048/446 7529E-mailpavol.bartik@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra telesnej výchovy a športu
PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážováreferent pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 7414E-mailingrid.balazova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy