Ekonomická fakulta UMB

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.docent

Telefón 048/446 2178, 2216E-mailvanda.marakova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra cestovného ruchu a SS EF

 

Mgr. Jana Prašovská

Mgr. Jana Prašovskáreferent mobilít študentov

Telefón 048/446 2197E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy

 

Ing. Alena Dobrotová

Ing. Alena Dobrotováreferentka pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 2155E-mailalena.dobrotova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy