Projekty Erasmus+ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa aktívne zapája do programu Erasmus+ nie len v oblasti mobility jednotlivcov, ale aj v ostatných oblastiach. V novom programovom období je na Univerzite aktívnych 13 projektov, 2 sú už ukončené. Zoznam projektov a ich špecifikáciu nájdete nižšie:

 

Jean Monnet Networks

553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK

European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism

 

Strategic Partnerships for higher education

2014-1-AT01-KA203-000887

Academic Writing Online

2015-1-PL01-KA203-016468

Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. (The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process)

2016-1-PL01-KA203-026302

Włączanie imigrantów w proces edukacji akademickiej w państwach Grupy Wyszehradzkiej

 

 

Strategic Partnerships for youth

2014-2-SK02-KA205-000364

Competent in Volunteering - Competent in Live

 

Strategic Partnerships for adult education

2016-1-SK01-KA204-022586

Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity

 

Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries

2015-1-SK01-KA107-008868

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries

2016-1-SK01-KA107-022412

Project for higher education student and staff mobility between Programme Countries and Partner Countries

 

Higher education student and staff mobility within programme countries

2015-1-SK01-KA103-008611

Higher education student and staff mobility project

2016-1-SK01-KA103-022320

Higher education student and staff mobility project

 

 

 

Capacity Building in higher education

573534-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration

574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina         

574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP

Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities

 

 

School education and staff mobility - ukončený

2014-1-SK01-KA101-000141

Anglický jazyk ako prostriedok na ceste k výchove dobrých, múdrych a aktívnych detí

 

 

 

Higher education student and staff mobility - ukončený

 

2014-1-SK01-KA103-000024

Higher education student and staff mobility project

 1.2.2017

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Lucia Oboňová