Erasmus+

Erasmus+

2014 - 2020

Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Dôležité informácie

Číslo UMB ECHE charty pre program Erasmus+ je: 48545-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

ID: SK BANSKA01

Erasmus Policy Statement

Štruktúra ERASMUS+

KAPITOLA:

  • Vzdelávanie

AKCIE:

  • KA1 – mobility jednotlivcov – referát medzinárodnej spolupráce RUMB, Mgr. Lucia Oboňová
  • KA2 – spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov – referát medzinárodnej spolupráce RUMB, Mgr. Andrea Bobáková

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková