Erasmusplus propagačný leták 2015

Národná agentúra pre program Erasmus+, SAAIC, vydala na podnet Európskej komisie nový propagačný leták v slovenskom jazyku.

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Lucia Oboňová