Odporúčanie UMB v súvislosti so šírením koronavírusu

Na základe informácií Úradu verejného zdravotníctva SR a MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici odporúča svojim zamestnancom a študentom

  • rešpektovať cestovné odporúčania MZVaEZ SR https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019,
  • pri vycestovaní mať k dispozícii kontaktné údaje na slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine.
  • v prípade plánovaných vycestovaní do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu zvážiť zmenu termínu vycestovania alebo zmenu cieľovej krajiny, ak je to možné,
  • pri vycestovaní do zahraničia vybrať vhodné cestovné poistenie,
  • nakupovať letenky s možnosťou pripoistenia storna,
  • rezervovať ubytovanie s možnosťou stornovania,
  • pri vycestovaní do zahraničia zvážiť možnosť registrácie prostredníctvom formulára (Formulár) na stránke MZVaEZ SR (prípadne stiahnuť bezplatnú aplikáciu Svetobežka),

Pri návrate zo štátu, v ktorom bol potvrdený výskyt ochorenia, nie je nutné prijímať žiadne zvláštne opatrenia, je však potrebné po dobu 14 dní pozorne sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia príznakov respiračného ochorenia kontaktovať lekára.

Opatrenia týkajúce sa občanov krajín postihnutých pandémiou navštevujúcich SR (incoming zamestnanci a študenti) sú rovnaké ako v prípade členov akademickej obce UMB, ktorí sa vrátili zo zahraničia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. 

 

Aktuálne informácie nájdete na webových stránkach:

ÚVZ

MZVaEZ SR

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Národná kancelária SAAIC

 

Kontakty:

Úrad verejného zdravotníctva SR: 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: 0918 659 580