Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Online kurzy vo virtuálnom campuse eMERGE

V akademickom roku 2021/2022 poskytuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici svojim študentom a študentkám možnosť absolvovať online kurzy vo virtuálnom campuse eMERGE.

Prihlasovať sa na online kurzy je možné do 15. septembra 2021 vyplnením online prihlášky.

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici