Kurz angličtiny pre začiatočníkov

Anglický jazyk pre začiatočníkov

Absolventi kurzu získajú schopnosť samostatne používať v komunikácii základné jazykové vedomosti. Zvládnu počúvanie s porozumením aj jednoduchú ústnu a písomnú komunikáciu v bežných zosobnených životných situáciách. Osvoja si zrozumiteľnú výslovnosť a intonáciu. Kurz je predpokladom a motiváciou ďalšieho rozvoja rečových zručností.

  • Lektorka: Mgr. Milena Štulrajterová, PhD.
  • Rozsah kurzu: 24 hodín (2 hod. týždenne x 12 týždňov)
  • Predpokladaný začiatok kurzu: 12. marec 2020
  • Termín a čas konania: každý štvrtok v čase od 14.30 hod. do 16.00 hod.
  • Miesto konania: bude upresnené
  • Cena: 59 EUR 

 Na kurz sa môžete prihlásiť prostrednícvom online prihlášky do 8. marca 2020: https://www.umb.sk/studium/absolvent/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/formulare-online/prihlaska-na-zaujmove-vzdelavanie-kurz.html

 V prípade otázok kontaktujte: Mgr. Petra Žaludová koordinátorka kurzov

kurzy@umb.sk / petra.zaludova@umb.sk, T: +421 446 1118 / M: +421 905 273 879