Konverzácie v anglickom jazyku

 • Rozsah: 20 hodín
 • Termín konania: podľa záujmu

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je aktívne udržiavať, zlepšiť a rozvíjať komunikáciu v angličtine v akademickom prostredí. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu a pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, porozumenie informácií z vypočutého prejavu.

Cieľová skupina

Vysokoškolskí učitelia, doktorandi, výskumní pracovníci. Jazyková úroveň angličtiny účastníkov je A2, B1 alebo B2.

Tematické okruhy

 • Writing emails – how to write an email
 • On the phone – responding the problems
 • Lectures in English, powerpoint presentations – non verbal, verbal communication
 • Education system - comparing
 • Meetings – language of meetings, argumentation, effective meetings
 • My workplace – organizational structure of an institution
 • Work motivation – motivational theories
 • Socializing – how to start up a conversation, small talk
 • Common mistakes in writing (Slovak – English)
 • Peer reviewing
 • Finding the research topic
 • Language of a research paper
 • Academic and professional language
 • Presenting your research
 

Profil absolventa

Absolvent kurzu si zopakuje, zaktívni a zdokonalí plynulú konverzáciu v angličtine s partnermi v akademickom prostredí.

Metódy vzdelávania

Práca vo dvojici, diskusia, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov. Kurz je možné prispôsobiť potrebám účastníkov.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Lektorka

 • PaedDr. Marta Valihorová, PhD. - vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu obchodnej komunikácie a taktiež sa venuje odborným prekladom. Má skúsenosti s výučbou anglického jazyka rôznych cieľových skupín dospelých.
 

Doklad o ukončení

Osvedčenie

 

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz

 

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie