https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

French language course

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je aktívne udržiavať, zlepšiť a rozvíjať komunikáciu vo francúzskom jazyku. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu pri používaní francúzskeho jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu a porozumenie informáciám z vypočutého prejavu.

 

Konverzačné témy je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov kurzu.

 

Lektorka: doc. PhDr. Elena Baranová

Rozsah kurzu: 24 hodín (2 hod. týždenne x 12 týždňov)

Predpokladaný začiatok kurzu: 23. január 2020

Termín a čas konania: každý štvrtok od 8.30 hod. do 10.00 hod.

Cena: 98 EUR (6 osôb), 59 EUR (10 osôb)

 

Na kurz je možné prihlásiť sa prostrednícvom online prihlášky do 20. januára 2020: https://www.umb.sk/studium/absolvent/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/formulare-online/prihlaska-na-zaujmove-vzdelavanie-kurz.html

 

V prípade otázok kontaktujte:

Mgr. Petra Žaludová

koordinátorka kurzov

kurzy@umb.sk / petra.zaludova@umb.sk

T: +421 446 1118 / M: +421 905 273 879