Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

"Ein DaF-Lehrwerk entsteht"

Pozývame vás na on-line workshop "Ein DaF-Lehrwerk entsteht", ktorý organizuje univerzitný lektor Jörn Nuber pod gesciou DAAD-lektorátu a ministerstva zahraničných vecí SRN. Workshop bude viesť autorka učebníc nemčiny ako cudzieho jazyka Judita Fiebig a tematicky bude zameraný na proces vzniku učebnice od prvotnej myšlienky až po výsledný produkt.