Vzdelávacie aktivity

11.3.2020: UPOZORNENIE týkajúce sa budúcich aktivít uverejnených na tejto web stránke: V dôsledku šíriacej sa nákazy koronavírusom bola na základe nariadenia pokynov Ministerstva zdravotníctva a následne vedenia UMB prerušená priama výučba a zakázané konanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a iných verejných akcií na UMB.

 

 

UMB rozvíja plurilingválne a interkultúrne zručnosti študentov cez rôzne študijné programy v cudzích jazykoch, ako aj cez jednotlivé voliteľné predmety v rámci nelingvistických študijných programov. Zamestnanci UMB majú tiež príležitostne vzdelávacie možnosti v cudzích jazykoch.

NOVÉ KURZY V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

 

Akreditované študijné programy a predmety

Lingvistické študijné programy (prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo rôznych jazykov: anglicky, francúzsky, nemecky, ruský, slovenský, španielsky

Nelingvistické študijné programy (bakalár, magister, PhD) v cudzích jazykov

Výberové jazykové kurzy (anglicky, francúzsky, nemecky taliansky, poľsky, rusky, slovensky pre cudzincov, španielsky, turecky) v rámci nelinvistických študijných programov (v prírodných, humanitných a sociálnych vedách)