Vzdelávacie aktivity

UMB rozvíja plurilingválne a interkultúrne zručnosti študentov cez rôzne študijné programy v cudzích jazykoch, ako aj cez jednotlivé voliteľné predmety v rámci nelingvistických študijných programov. Zamestnanci UMB majú tiež príležitostne vzdelávacie možnosti v cudzích jazykoch.

 

Akreditované študijné programy a predmety

Lingvistické študijné programy (prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo rôznych jazykov: anglicky, francúzsky, nemecky, ruský, slovenský, španielsky

 

Výberové jazykové kurzy (anglicky, francúzsky, nemecky taliansky, poľsky, rusky, slovensky pre cudzincov, španielsky, turecky) v rámci nelinvistických študijných programov (v prírodných, humanitných a sociálnych vedách)

NOVÉ KURZY V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020