Vzdelávacie aktivity

 

UMB rozvíja plurilingválne a interkultúrne zručnosti študentov cez rôzne študijné programy v cudzích jazykoch, ako aj cez jednotlivé voliteľné predmety v rámci nelingvistických študijných programov. Zamestnanci UMB majú tiež príležitostne vzdelávacie možnosti v cudzích jazykoch.

 

JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Chceli by ste sa prirodzene zdokonaľovať v cudzojazyčnej KOMUNIKÁCII SO ŠTUDENTMI Z INÝCH KULTÚR PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY KOMUNITE? Pozývame vás: Skúste GELS! Viac informácií ku kurzom

ZAUJÍMAJÚ VÁS ROMÁNSKE JAZYKY? Pozývame vás k ich štúdiu cez celouniverzitné výberové predmety na UMB od septembra 2020! Viac informáciíku kurzom.

ZAUJÍMATE SA O CUDZOJAZYČNÚ PRÁVNICKÚ TERMINOLÓGIU? Pozývame vás na kurzy na Právnickej fakulte. Viac informácií ku kurzom

CHCETE OBJAVIŤ KRÁSU NEMČINY A NEMECKY HOVORIACICH KRAJÍN? Viac informácií ku kurzom

ZAUJÍMATE SA O INTERKULTÚRNE VZŤAHY V MEDZINÁRODNOM BIZNISE? Pozvánka na kurz na EF. Viac informácií ku kurzom

 

Akreditované študijné programy a predmety

Lingvistické študijné programy (prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo rôznych jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský, slovenský, španielsky

Nelingvistické študijné programy (Bc., Mgr., PhD.) v cudzích jazykoch

Výberové jazykové kurzy (anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, poľský, ruský, slovenský pre cudzincov, španielsky, turecký) v rámci nelinvistických študijných programov (v prírodných, humanitných a sociálnych vedách)