Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Rehumanising Translation and Interpreting Studies

International conference CALL

Translation, Interpreting and Culture 2:
Rehumanising Translation and Interpreting Studies
Banská Bystrica, Slovakia, 23–25 September 2020

The conference strives to bring together scholars from various fields of translation and interpreting studies to share their perspectives on the human factor in their studies. We believe that the human factor in translation technology, literary translation, audiovisual translation, technical translation, conference interpreting, community interpreting and in the education of future translators and interpreters is fundamental. That is why we are asking scholars from around the world to share their experiences

Language Policy

The conference languages are English and Slovak. If you wish to present the paper in German, Spanish, French or Russian, please indicate it in the abstract. However, in view of the later publication we strongly recommend the use of English. All abstracts are to be submitted in English.

Deadline for submission is 10 April 2020. Please send your abstract (200 – 300 words in English) to registration@tic-conference.eu. All abstracts will be double-blind peer-reviewed by the members of the scientific board.

Notification of acceptance: 10 May 2020.

Viac informácií

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.