Medzinárodná konferencia Comenius.Update

Srdečne pozývame na medzinárodnú teologickú konferenciu

Comenius.Update,

organizovanú pri príležitosti 350. výročia úmrtia J. A. Komenského - pedagóga, teológa, kňaza, biskupa Jednoty bratské. Jej cieľom je skúmať možnosti a metódy aplikácie teológie Jana Amosa Komenského v podmienkach súčasnosti. Konferenciu organizuje Katedra teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to dňa 3. marca 2020 v Banskej Bystrici.