Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

International Conference Studia Romanistica Beliana V

International Conference Studia Romanistica Beliana V: Language and Literature in Historical and Social Context (French, Italian, Spanish):

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/veda-a-vyskum/konferencie/medzinarodna-vedecka-konferencia-studia-romanistica-beliana-v.html

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.