International conference Adult Education 2020 cancelled

Konferencia Edukácia dospelých 2020

 

Vzhľadom na situáciu a opatrenia dotýkajúce sa prevencie šírenia vírusu COVID-19, organizačný výbor rozhodol o Zrušení konferencie EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2020 a pozýva všetkých záujemcov na konferenciu EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2021.

Dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na medzinárodnú vedeckú konferenciu Edukácia dospelých 2020, ktorá sa bude konať dňa 02. apríla 2020 v Banskej Bystrici na pôde Pedagogickej fakulty, Univerzity Mateja Bela. Konferencia je zameraná na problémy kvality spolupráce teórie a praxe vo vzdelávaní dospelých. Okrem aktuálnych otázok teórie a praxe edukácie dospelých bude osobitná pozornosť venovaná problematike politiky vzdelávania dospelých. Veríme, že Vás zameranie konferencie zaujme a stretneme sa pri riešení aktuálnych problémov vzdelávania dospelých. Info