Vedecké aktivity

UMB ponúka rozvoj plurilingválnych a interkultúrnych zručností študentov a zamestnancov cez rôzne vedecko-výskumné podujatia v cudzích jazykoch