Športové aktivity

UMB ponúka rozvoj plurilingválnych a interkultúrnych zručností študentov a zamestnancov cez rôzne kultúrne aktivity v cudzích jazykoch.