Kultúrne aktivity

UMB ponúka rozvoj plurilingválnych a interkultúrnych zručností študentov a zamestnancov cez rôzne kultúrne podujatia v cudzích jazykoch.