Kontakty

V prípade otázok, alebo ak v rámci UMB organizujete a chcete oznámiť nejakú aktivitu v cudzom jazyku/resp. v slovenčine pre cudzincov, neváhajte kontaktovať niektorú z nasledujúcich osôb.

Rozvíjajme spolu internacionálnu atmosféru v rámci UMB, ako aj širšej komunity.

Pedagogická fakulta UMB

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.profesor

Telefón 048/446 4913E-maildana.hanesova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky PDF
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.profesor

Telefón 048/446 4859E-mailalena.douskova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra elementárnej a predš. pedagogiky PDF

Ekonomická fakulta UMB

doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.

doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 2520E-mailanna.zelenkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF

Filozofická fakulta UMB

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 5110E-maileva.molnarova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra germanistiky
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 5133E-maileva.reichwalderova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra romanistiky

Fakulta politických vied a medzinárodných  vzťahov UMB

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.odborný asistent, PhD.

Telefón 048/446 1921E-mailmaria.rostekova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

Právnická Fakulta

PhDr. Anna Schneiderová, PhD.

PhDr. Anna Schneiderová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 3160   +421917720885E-mailanna.schneiderova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra medzin.práva a EU práva PRF