Kontakty

Pedagogická fakulta UMB

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.profesor

Telefón 048/446 4913E-maildana.hanesova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky PDF

Ekonomická fakulta UMB

Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD.

Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 2516E-mailluboslava.kubisova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF

Filozofická fakulta UMB

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 5110E-maileva.molnarova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra germanistiky
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 5035E-maillubica.pliesovska@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 5133E-maileva.reichwalderova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra romanistiky

Fakulta politických vied a medzinárodných  vzťahov UMB

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.odborný asistent, PhD.

Telefón 048/446 1921E-mailmaria.rostekova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

Právnická Fakulta

PhDr. Anna Schneiderová, PhD.

PhDr. Anna Schneiderová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 3160   +421917720885E-mailanna.schneiderova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra medzin.práva a EU práva PRF