Frankofónny deň UMB pre stredné školy

Milí pedagógovia, milí žiaci stredných škôl,

pri príležitosti blížiaceho sa Mesiaca Frankofónie si Vás Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) dovoľuje pozvať na Frankofónny deň určený pre stredné školy, ktorý sa bude konať 20. marca 2020 v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (Kuzmányho 1, Banská Bystrica). Podujatie je organizované v spolupráci s partnermi: Alliance Française v Banskej Bystrici, SFUI, CRU, Francavis, EFPOLIT, SAUF a Pont francophone.

Ak ste žiakmi 3. alebo 4. ročníka, učíte sa francúzštinu alebo sa zaujímate o francúzsky jazyk, francúzsku kultúru a frankofóniu, toto podujatie bude pre Vás jedinečnou príležitosťou spoznať možnosti štúdia vo francúzskom jazyku, a to prostredníctvom zábavných a interaktívnych workshopov, ktoré pre Vás pripravia jednotlivé fakulty (Ekonomická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov). Do prípravy a realizácie aktivít budú zapojení aj študenti univerzity, ktorí Vám sprostredkujú svoje skúsenosti.

Prosíme Vás o potvrdenie účasti (spolu s počtom záujemcov) do 13. marca 2020 na adresy: Mária Rošteková (maria.rostekova@umb.sk) a/alebo François Schmitt (francois.schmitt@umb.sk). V prípade otázok sme Vám k dispozícii.

Katarína Chovancová, Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Info o programe:

Programme de la Journée francophone du 20 mars 2020 

 

8h30                            Accueil des participants

 

9h00 – 9h20              Mot d’accueil de Madame Katarína Chovancová, vice-rectrice pour la Coopération internationale et les relations publiques, et de Monsieur Branislav Kováčik, doyen de la Faculté des Sciences politiques et des relations internationales

 

9h20 – 9hh45             Quiz francophone suivi de la remise des prix

 

9h45 – 10h00              Pause-café

 

10h00 – 13h00         Cinq ateliers de départements francophones de l’UMB (avec jeu d’énigmes)

 

                                   atelier ÉCONOMISTE

                                   atelier ENSEIGNANT

                                   atelier ÉTUDES CULTURELLES EUROPÉENNES

                                   atelier DIPLOMATE

                                   atelier TRADUCTEUR / INTEPRÈTE

                                   

13h00                          Remise des prix du jeu d’énigmes

                                    Discours de clôture du directeur de l´IUFS, Monsieur Radovan Gura

                                    Photo de tous les participants

 

13h30                          Déjeuner (offert à tous les participants et enseignants accompagnateurs)